Moja zóna
Mestské kultúrne stredisko
Štúrovo, Hasičská 491/25, 94301, Slovenská republika
00062448
2021073945
SK2021073945
10-19 zamestnancov
31.12.1974
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
26,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko


Štatutári Mestské kultúrne stredisko


Spoločníci Mestské kultúrne stredisko


Predmety podnikania Mestské kultúrne stredisko


Kataster Mestské kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko