Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Štúrovo, Hasičská 491/25, 94301, Slovenská republika
00062448
2021073945
SK2021073945
10-19 zamestnancov
31.12.1974
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
132 €
26,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko Štúrovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Štúrovo


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Štúrovo


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Štúrovo


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Štúrovo


Kataster Mestské kultúrne stredisko Štúrovo


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Štúrovo