Prehľad o organizácii
Komercionál, spol. s r.o.
Žiar nad Hronom
00063438
Nemá
08.05.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9613/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Komercionál, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Komercionál, spol. s r.o.


Predmet činnosti Komercionál, spol. s r.o.


Kataster Komercionál, spol. s r.o.