Moja zóna
Komercionál, spol. s r.o.
Žiar nad Hronom
00063438
Nemá
08.05.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Komercionál, spol. s r.o.


Štatutári Komercionál, spol. s r.o.


Spoločníci Komercionál, spol. s r.o.


Predmety podnikania Komercionál, spol. s r.o.


Kataster Komercionál, spol. s r.o.