Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
065 31 Litmanová
00064378
2020525221
SK2020525221
10-19 zamestnancov
09.02.1979
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 53/P
115 tis. €
98,5 %
2023/2022
190 tis. €
18,3 %
2023/2022
0,15
14,2 %
2023/2022
1,05 tis. €
N/A

Zisk Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,57
0,6
0,01
2,45

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Anna Hlinková065 31 Litmanová23.11.2019
Helena Rusiňaková065 31 Litmanová23.11.2019
Marián Kuščák065 31 Litmanová23.11.2019
Michal Hlinka065 31 Litmanová23.11.2019
Ing. Peter Rusiňák065 31 Litmanová23.11.2019


Konanie menom spoločnosti [05.06.2020]

Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde sa vyžaduje písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Štatutárny orgán Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy


Konanie menom spoločnosti [05.06.2020]

Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde sa vyžaduje písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Člen dozorného orgánu Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Michaela Štellmachová065 11 Nová Ľubovňa23.11.2019
Mgr. Zdenko Vislocký065 31 Litmanová23.11.2019
Vasiľ Dzadík065 31 Litmanová23.11.2019

Predmet činnosti Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Názov
Vznik
Zánik
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)05.06.2020
Čistiace a upratovacie služby05.06.2020
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve05.06.2020
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom05.06.2020
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve05.06.2020
- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja30.04.1993
- zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom30.04.1993
- výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov09.02.197929.04.1993
- výroba a predaj potravinárskych výrobkov09.02.197929.04.1993
- výroba a predaj piliarskych výrobkov a výrobkov z dreva09.02.197929.04.1993
- stavebno-montážna činnosť09.02.197929.04.1993
- obchodná činnosť, do ktorej patrí: . nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov . ostaného obchodného a iného tovaru . prevádzkovanie vlastných predajní . zahranično-obchodná činnosť09.02.197929.04.1993
- prenájom výrobných prostriedkov09.02.197929.04.1993
- práce a služby pre členov a občanov ako aj podnikateľské subjekty, stolárske, zámočnícke, stavebné, kováčske a klampiarske práce, nákladná doprava, práce poťahmi a ostatnými poľnohospodárskymi mechanizmami, stavebnými strojmi, predaj nepotrebných hospodárskych prostriedkov, stravovacie služby. Rozsah a podmienky podľa rozhodnutia členskej schôdze.09.02.197929.04.1993
- doprava vlastnými dopravnými prostriedkami a mechanizmami vrámci ČSFR09.02.197929.04.1993
- výskumná a experimentálna činnosť /šlach. chovy/09.02.197929.04.1993

Kataster Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL