Moja zóna
Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
065 31 Litmanová
00064378
2020525221
SK2020525221
10-19 zamestnancov
09.02.1979
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
0,36
1,54
34,2 %
99,9 tis. €
344,9 %
2021/2020
120 tis. €
8,6 %
2021/2020
0,23
290,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

0,97
0,66
0,02
3,14

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Štatutári Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Spoločníci Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Predmety podnikania Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Kataster Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová