Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
065 31 Litmanová
00064378
2020525221
SK2020525221
10-19 zamestnancov
09.02.1979
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,17
1,69
22,2 %
58 tis. €
-42 %
2022/2021
160 tis. €
33,2 %
2022/2021
0,13
-43,1 %
2022/2021
1,05 tis. €
N/A

Zisk Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
1,17
0,78
0,02
4,96

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Predstavenstvo Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Štatutárny orgán Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Člen dozorného orgánu Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Predmet činnosti Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Kataster Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová