Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne
065 46 Sulín
00064823
2020525430
SK2020525430
5-9 zamestnancov
09.02.1979
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 54/P
29,7 tis. €
211,2 %
2022/2021
119 tis. €
19,6 %
2022/2021
0,05
193,9 %
2022/2021
8 tis. €
N/A

Zisk Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk
1,23
0,94
0,08
16

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Predstavenstvo Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Člen dozorného orgánu Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Predmet činnosti Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Kataster Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne