Moja zóna
Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne
065 46 Sulín
00064823
2020525430
SK2020525430
5-9 zamestnancov
09.02.1979
Chov ost.dobytka,byvolov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
4,56
5,8 %
9,55 tis. €
130,4 %
2021/2020
99,4 tis. €
10,7 %
2021/2020
0,02
133,2 %
2021/2020
8 tis. €
N/A

Zisk Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk

1,16
0,94
0,08
14,29

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Štatutári Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Spoločníci Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Predmety podnikania Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Kataster Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v Sulíne