Moja zóna
Centrum voľného času - Príroda
Gorkého 57, Trebišov
00065161
2020749698
Nemá
nezistený
01.09.1957
31.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času - Príroda


Štatutári Centrum voľného času - Príroda


Spoločníci Centrum voľného času - Príroda


Predmety podnikania Centrum voľného času - Príroda


Kataster Centrum voľného času - Príroda


Skrátené výkazy Centrum voľného času - Príroda