Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská
093 02 Hencovce
00067644
2020527333
SK2020527333
20-24 zamestnancov
25.04.1979
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,36
0,24
50 %
336 tis. €
201,3 %
2022/2021
1,98 mil. €
53,6 %
2022/2021
0,18
152,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
2,84
0,5
0,02
1,35

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Predseda Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Kataster Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská