Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská
093 02 Hencovce
00067644
2020527333
SK2020527333
20-24 zamestnancov
25.04.1979
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,18
0,05
61,5 %
112 tis. €
141,3 %
2021/2020
1,29 mil. €
8,6 %
2021/2020
0,07
140,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,3 mil. €
1,25 mil. €
1,2 mil. €
1,15 mil. €
1,1 mil. €
1,05 mil. €
transparex.sk

1,69
0,39
0,02
0,81

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Kataster Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská