Prehľad o organizácii
Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom
Kuzmányho 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00074241
2021057071
Nemá
nezistený
29.11.1922
26.01.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom


Predstavenstvo Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom


Predmet činnosti Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom


Kataster Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom


Skrátené výkazy Ľudové bytové družstvo v Novom Meste nad Vá- hom