Moja zóna
Obec Veľká Franková
Veľká Franková, Veľká Franková 74
00076597
2020709537
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1979
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
51,7 %
13,5 %
6,8 %
565 tis. €
273 tis. €
1,63 tis. €
351 tis. €
10,6 %
2021/2020
184 tis. €
5,4 %
2021/2020
350 tis. €
9,1 %
2021/2020
N/A
668 tis. €
378,9 %
2021/2020

Výsledok hospodárenia Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
2021
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
transparex.sk

Štatutári Obec Veľká Franková


Kataster Obec Veľká Franková