Prehľad o organizácii
Obec Veľká Franková
Veľká Franková, Veľká Franková 74
00076597
2020709537
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1979
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
667 tis. €
375,6 %
2021/2020

Zisk Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Veľká Franková


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Veľká Franková


Starosta Obec Veľká Franková


Predmet činnosti Obec Veľká Franková


Kataster Obec Veľká Franková


Skrátené výkazy Obec Veľká Franková