Moja zóna
Obec Veľká Franková
Veľká Franková, Veľká Franková 74
00076597
2020709537
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1979
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
53,8 %
17,1 %
23,4 %
588 tis. €
272 tis. €
-2,9 tis. €
318 tis. €
2,7 %
2020/2019
175 tis. €
-3,1 %
2020/2019
321 tis. €
9,2 %
2020/2019
N/A
289 tis. €
-72,1 %
2021/2020

Výsledok hospodárenia Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Celkové výnosy Obec Veľká Franková


2016
2017
2018
2019
2020
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €

Štatutári Obec Veľká Franková


Kataster Obec Veľká Franková