Prehľad o organizácii
ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo
Zvolenská 19, 821 09 Bratislava
00082109
Nemá
15.03.1993
20.04.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo


Zriaďovateľ ZO ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo


Predmet činnosti ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo


Kataster ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK GmbH, Wien - obchodné zastupiteľstvo