Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom
00083127
Nemá
14.02.1991
31.05.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom


Štatutárny orgán Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom


Správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom


Kataster Poľnohospodárske družstvo Mníšek nad Hnilcom