Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
00083798
Nemá
26.07.1958
29.03.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Predstaventvo Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Kataster Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie