Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
00083798
Nemá
26.07.1958
29.03.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstaventvo Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Michal Kaščák26.07.195828.03.1993
Ing. Michal Kiššák26.07.195828.03.1993


Konanie menom spoločnosti [26.07.1958]

Konať v mene družstva a podpisovať písomnosti ktoré zakladajú práva a povinnosti je oprávnený predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Názov
Vznik
Zánik
- poľnohospodárska výroba26.07.195828.03.1993
- potravinárska výroba26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj potravinárskych výrobkov26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj lesných výrobkov a plodov26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, strojov, strojových súčastí, zariadení a ďalších poľnohospodárskych potrieb26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj výrobkov z dreva - stolárske a ostatné drevovýrobky, porez dreva, predaj reziva26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov26.07.195828.03.1993
- výrobno-montážna a stavebná činnosť - zámočnícke, stavebné, stolárske práce, zemné práce vlastnými mechanizmami26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj výrobkov pre účely propagácie, reklamy a vykonávanie aranžérskych prác26.07.195828.03.1993
- poskytovanie služieb a prác nákladnej autodopravy, ťažkej mechanizácie, osobnej dopra vy, mechanizovaných prác pre fyzické i právnické osoby cez VDS26.07.195828.03.1993
- obchodná činnosť do ktorej patrí: . obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, lesnými i potravinárskymi výrobkami . obchodná činnosť s ostatnými a nakúpenými výrobkami . nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok a dielcov i ďalších potrieb pre poľnohospodársku a potra vinársku výrobu26.07.195828.03.1993
- prevádzkovanie vlastných predajní, reštaurácie a Spišského salaša26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj jedál v reštauračnom a závodnom stravovaní26.07.195828.03.1993
- výroba a predaj zmrzliny26.07.195828.03.1993
- poskytovanie ubytovacích a doplnkových služieb26.07.195828.03.1993
- poskytovanie reštauračných služieb a občerstvenia v bufetoch /rozhodnutie ONV-OOCR SNV č. obch. 99/89-28-Vá z 5.10.89/26.07.195828.03.1993
- zahranično-obchodná činnosť s výrobkami a tovarom z vlastnej výroby a činnosti ako aj iným nakúpeným tovarom dľa vyh. FMZO zo dňa 17.1.199126.07.195828.03.1993
- prenájom výrobných prostriedkov a výrobných fondov26.07.195828.03.1993
- šitie zvrškov obuvi v kooperácii so š.p. Svit Zlín - dielňa Spišské Podhradie26.07.195828.03.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Spišské Podhradie


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K