Prehľad o organizácii
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Opatovská cesta 101, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
00088714
2021189665
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1970
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,38 mil. €
-35,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Riaditeľ Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Zriaďovateľ Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Predmet činnosti Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Kataster Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Skrátené výkazy Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice