Moja zóna
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Opatovská cesta 101, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
00088714
2021189665
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1970
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,33 mil. €
-27,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Štatutári Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Spoločníci Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Predmety podnikania Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Kataster Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice


Skrátené výkazy Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice