Prehľad o organizácii
Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1932/45
00111643
2020764559
Nemá
nezistený
01.01.1975
01.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
-0,9 %
2018/2017

Konečný užívateľ výhod Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Riaditeľ Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Zriaďovateľ Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Predmet činnosti Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Kataster Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Skrátené výkazy Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach