Moja zóna
Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1932/45
00111643
2020764559
Nemá
nezistený
01.01.1975
01.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
236 tis. €
-0,9 %
2018/2017

Koneční uživatelia výhod Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Štatutári Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Spoločníci Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Predmety podnikania Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Kataster Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach


Skrátené výkazy Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach