Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii
Domové role, Bratislava
00117731
2020327760
SK2020327760
2 zamestnanci
01.01.1991
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,2
0,14
34,5 %
59 tis. €
268,6 %
2020/2019
291 tis. €
-13 %
2020/2019
0,13
214 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
transparex.sk
28,88
0,66
0,35
0,97

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Likvidátor Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Kataster Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii