Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii
Domové role, Bratislava
00117731
2020327760
Nemá
nezistený
01.01.1991
07.05.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
59 tis. €
268,6 %
2020/2019
291 tis. €
-13 %
2020/2019
0,13
214 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Likvidátor Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Kataster Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii