Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á
Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín
00117765
2020424087
SK2020424087
10-19 zamestnancov
07.12.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,19
21,8 %
11,5 tis. €
-80,7 %
2020/2019
680 tis. €
7,8 %
2020/2019
0,01
-81,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Tržby Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €

184,22
0,78
0
1,28

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

EBITDA Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Štatutári Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Kataster Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á