Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á
Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín
00117765
2020424087
SK2020424087
10-19 zamestnancov
07.12.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
0,08
25,8 %
42,8 tis. €
270,9 %
2021/2020
762 tis. €
12,1 %
2021/2020
0,02
242,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
transparex.sk

189,5
0,74
0,01
1,63

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Štatutári Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Kataster Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á