Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á
Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín
00117765
2020424087
SK2020424087
10-19 zamestnancov
07.12.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 158/L
84,7 tis. €
98,1 %
2022/2021
929 tis. €
21,9 %
2022/2021
0,04
101,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
199,96
0,8
0,14
1,93

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Podpredseda Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy


Konanie menom spoločnosti [14.09.2016]

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva, plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva (predstavenstva) a v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma môže podpísať predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva každý samostatne.

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Daniel ChomistekOravský Podzámok 449, 027 41 Oravský Podzámok01.06.2022
Ing. Daniel ChomistekOravský Podzámok 449, 027 41 Oravský Podzámok01.06.2022


Konanie menom spoločnosti [14.09.2016]

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva, plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva (predstavenstva) a v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma môže podpísať predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva každý samostatne.

Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Názov
Vznik
Zánik
- manipulácia s nákladom19.08.2008
- vnútroštátna nákladná cestná doprava09.06.2006
- prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení09.06.2006
- údržba cestných komunikácií09.06.2006
- poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov09.06.2006
- prenájom nehnuteľností bez ďalších poskytovaných služieb09.06.2006
- pohostinská činnosť09.06.200628.11.2019
- služby súvisiace s rastlinnou výrobou,04.09.2002
- poľnohospodárska výroba,18.05.1995
- nákup a predaj tovaru okrem jedov, žieravín výrobkov zo zlata15.07.1993
- oprava poľnohospodárskej techniky15.07.1993
- porážka zvierat a rozrábka mäsa15.07.199308.06.2006
- drevovýroba15.07.199308.06.2006
- cestná a nákladná doprava15.07.199308.06.2006
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov,07.12.197414.07.1993
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov,07.12.197414.07.1993
c/ práce a služby pre členov a občanov spočívajúce: - osobná doprava, nákladná doprava, zemné práce, stolárske práce, pílenie dreva, stavebné-práce a údržby,07.12.197414.07.1993
d/ obchodná činnosť: - predaj výrobkov z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, predaj výrobkov drevovýroby a tvárnic - zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných práv- nych predpisov07.12.197414.07.1993
e/ iná hospodárska činnosť: - drevovýroba, stavebná činnosť, kovovýroba, výroba feritových jadier, oceľových nátrubkov, výroba plyšových hračiek, revízia elektroinštalácií, výroba staveb- ných dielcov07.12.197414.07.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL