Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á
Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín
00117765
2020424087
SK2020424087
10-19 zamestnancov
07.12.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,05
0,01
20,4 %
84,7 tis. €
98,1 %
2022/2021
929 tis. €
21,9 %
2022/2021
0,04
101,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
199,96
0,8
0,14
1,93

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Podpredseda Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Kataster Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á