Prehľad o organizácii
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
Jakobyho 15, Košice - mestská časť Staré Mesto
00133132
2020764570
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
4,22 tis. €
152 %
2021/2020
430 tis. €
-54,8 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice


Riaditeľ Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice


Zriaďovateľ Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice


Predmet činnosti Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice


Kataster Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice


Skrátené výkazy Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice