Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev
Medzev, Kováčska 486/85, 04425, Slovenská republika
00135283
2020745815
Nemá
3-4 zamestnanci
01.12.1980
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,05 mil. €
-90,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev


Kataster Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev