Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko
Moldava nad Bodvou, Hlavná 147/58, 04501, Slovenská republika
00135305
2020496918
Nemá
5-9 zamestnancov
01.12.1980
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
72,9 tis. €
-78,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko


Kataster Mestské kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko