Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko
Revúca, Námestie slobody 14/18, 05001, Slovenská republika
00138789
2020724541
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1981
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
187 tis. €

Konečný užívateľ výhod Mestské kultúrne stredisko


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko


Kataster Mestské kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko