Prehľad o organizácii
Centrum voľného času
Akademika Hronca 9A, Rožňava
00139637
2020954177
Nemá
nezistený
01.10.1956
31.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Centrum voľného času


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum voľného času


Zriaďovateľ Centrum voľného času


Predmet činnosti Centrum voľného času


Kataster Centrum voľného času


Skrátené výkazy Centrum voľného času