Moja zóna
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
Duchnovičova 479, Medzilaborce
00144428
2021216505
Nemá
nezistený
01.01.1991
31.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Štatutári Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Spoločníci Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Predmety podnikania Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Kataster Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Skrátené výkazy Špeciálna základná škola s materskou školou internátna