Prehľad o organizácii
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
Duchnovičova 479, Medzilaborce
00144428
2021216505
Nemá
nezistený
01.01.1991
31.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Riaditeľ Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Zriaďovateľ Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Predmet činnosti Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Kataster Špeciálna základná škola s materskou školou internátna


Skrátené výkazy Špeciálna základná škola s materskou školou internátna