Prehľad o organizácii
Kultúrne a spoločenské stredisko
Turzovka, Jašíkova 179, 02354, Slovenská republika
00145254
2020550389
Nemá
nezistený
31.12.1974
01.01.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kultúrne a spoločenské stredisko


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kultúrne a spoločenské stredisko


Riaditeľ Kultúrne a spoločenské stredisko


Zriaďovateľ Kultúrne a spoločenské stredisko


Predmet činnosti Kultúrne a spoločenské stredisko


Kataster Kultúrne a spoločenské stredisko


Skrátené výkazy Kultúrne a spoločenské stredisko