Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
029 51 Vasiľov
00149641
2020424098
SK2020424098
5-9 zamestnancov
01.04.1990
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,07
41,4 %
13,5 tis. €
2 472,7 %
2022/2021
245 tis. €
8,1 %
2022/2021
0,01
2 089,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
1,33
0,59
0,15
1,48

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Predseda Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Kataster Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Vasiľov