Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
029 51 Vasiľov
00149641
2020424098
SK2020424098
5-9 zamestnancov
01.04.1990
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,11
32,6 %
523 €
100,6 %
2021/2020
227 tis. €
-1,6 %
2021/2020
0
100,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

1,35
0,67
0,09
1,28

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Kataster Poľnohospodárske družstvo Vasiľov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Vasiľov