Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Sabinov, Janka Borodáča 662/18, 08301, Slovenská republika
00149683
2020711308
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.1985
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,05 mil. €
5,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Generálny riaditeľ Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Kataster Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove