Moja zóna
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Sabinov, Janka Borodáča 662/18, 08301, Slovenská republika
00149683
2020711308
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.1985
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,77 mil. €
-56,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Štatutári Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Spoločníci Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Predmety podnikania Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Kataster Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove