Prehľad o organizácii
Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno
Gottwaldovo nábrežie 11b, Komárno
00149888
Nemá
01.07.1989
31.10.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Štatutárny orgán Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Predmet činnosti Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Kataster Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno