Prehľad o organizácii
Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno
Gottwaldovo nábrežie 11b, Komárno
00149888
Nemá
01.07.1989
31.10.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Štatutárny orgán Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Štefan KimczerHlavná 667, Iža28.01.199230.10.1992


Konanie menom spoločnosti [28.01.1992]

Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.

Predmet činnosti Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Názov
Vznik
Zánik
- správa bytovéh a nebytového fondu v správe štátu od MsNV a NV28.01.199230.10.1992
- údržba bytového a nebytového fondu v správe iných organizácií, podnikov a občanov28.01.199230.10.1992
- preberanie nových bytových a nebytových priestorov do správy prevádzky28.01.199230.10.1992
- prevádzka vlastného zariadenia výťahov, dodávky tepla a teplej vody28.01.199230.10.1992
- adaptácia, rekonštrukcia a modernizácia bytového fondu28.01.199230.10.1992
- údržba, opravy, modernizácia rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla, rozvodov tepla a teplej vody28.01.199230.10.1992
- prevádzka a údržba dopravno-mechanizačných prostriedkov (vlastných)28.01.199230.10.1992
- vykonávanie revíznej činnosti na vyhradené technické zariadenia28.01.199230.10.1992
- udržovanie poriadku a čistoty v domoch a v ich okolí28.01.199230.10.1992
- oprava a údržba spoločných televíznych antén28.01.199230.10.1992
- údržba a oprava bytového a nebytového fondu v správe organizácie28.01.199230.10.1992
- ďalšie služby užívateľom spojené s užívaním bytov28.01.199230.10.1992
- prevádzka a údržba zariadeni CO v objektoch ktoré sú v správe podniku28.01.199230.10.1992
- údržba inžinierskych sietí v správe podniku ako i iných organizácií.28.01.199230.10.1992

Kataster Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K