Moja zóna
Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno
Gottwaldovo nábrežie 11b, Komárno
00149888
Nemá
01.07.1989
31.10.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Štatutári Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Spoločníci Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Predmety podnikania Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno


Kataster Bytové hospodárstvo, štátny podnik Komárno