Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov
086 06 Malcov
00149896
2020508380
SK2020508380
10-19 zamestnancov
07.05.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 40/P
61,1 tis. €
6,1 %
2023/2022
552 tis. €
0,1 %
2023/2022
0,02
5,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
transparex.sk
10,22
0,96
0,15
17,98

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Martin MartičekT. Ševčenku 977/5, 085 01 Bardejov16.07.2021
Ján Džunda086 06 Malcov16.07.2021
Ján Gduľa086 06 Malcov16.07.2021
Anna Karaffová086 05 Lukov16.07.2021
Anna Hricová086 06 Lenartov16.07.2021
Mária Jevčinová086 06 Malcov16.07.2021
Ing. Jozef Petrek086 06 Malcov16.07.2021


Konanie menom spoločnosti [24.09.2021]

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Stanislav Džamba086 06 Malcov16.07.2021
Anna Konfederáková086 05 Lukov16.07.2021
Peter Mašlár086 04 Kružlov16.07.2021

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Názov
Vznik
Zánik
- porez dreva na rámovej píle - gáter29.05.1995
- poľnohospodárska prvovýroba07.05.1993
- výroba a predaj potravinárskych výrobkov ovčí syr, parenice, oštiepky07.05.1993
- lešenárske a natieračské práce07.05.1993
- stolárstvo07.05.1993
- murárstvo07.05.1993
- zámočníctvo, sústružnícke práce07.05.1993
- tesárstvo07.05.1993
- obchodná činnosť s umelými hnojivami07.05.1993
- výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov05.05.199306.05.1993
- výroba a predaj potravinárskych výrobkov05.05.199306.05.1993
- výroba a predaj lesných výrobkov05.05.199306.05.1993
- výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov05.05.199306.05.1993
- stavebno-montážna činnosť05.05.199306.05.1993
- výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, chemických ochranných prostriedkov,strojov, strojových súčastí a ďalších poľnohospodárskych potrieb05.05.199306.05.1993
- konzultačná poradenská činnosť a projekčná činnosť v oblasti stavebno-montážnych prác05.05.199306.05.1993
- výroba a predaj stavebných výrobkov05.05.199306.05.1993
- obchodná činnosť do ktorej patrí: . nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov . nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby . prevádzkovanie vlastných predajní . zahranično-obchodná činnosť05.05.199306.05.1993
- prenájom výrobných prostriedkov05.05.199306.05.1993
- poskytovanie služieb pre podniky a občanov05.05.199306.05.1993
- výroby, odbyt, predaj stavebných materiálov a iných výrobkov05.05.199306.05.1993
- služby mechanizačných prostriedkov a dopravy05.05.199306.05.1993
- odpredaj nepotrebných zásob včetne PH05.05.199306.05.1993
- odpredaj palivového dreva z neplodných plôch a pasienkov05.05.199306.05.1993
- vývoz fekálií05.05.199306.05.1993
- práce s konským poťahom05.05.199306.05.1993
- porez dreva na rámovej píle05.05.199306.05.1993
- stolárske práce05.05.199306.05.1993
- strihanie oviec05.05.199306.05.1993
- výrobky z dreva a stavebných materiálov05.05.199306.05.1993
- odpredaj vlastného vyrobeného tovaru a produkcie nasledovne: oštiepky, párenice, hlivu ustricovú, ovčí syr, mlieko kravské, teľatá, jalovice, kravy, jahňatá, ovce, ďalšie nepotrebné materiály a zásoby schválené v členskej schôdzi a predstavenstve PD05.05.199306.05.1993
- lešenárske práce05.05.199306.05.1993
- natieračské práce05.05.199306.05.1993
- montážno-údržbárske práce05.05.199306.05.1993
- stavebno-údržbárske práce05.05.199306.05.1993
- ručné výkopové práce05.05.199306.05.1993
- porez dreva na rámovej píle a výroba výrobkov pre členov PD, občanov a zahraničný obchod05.05.199306.05.1993
- stavebné práce v zahraničí05.05.199306.05.1993
- iné práce v oblasti strojárenstva, stavebníctva a obchodu05.05.199306.05.1993
- zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov vl. nar. č. 256/90 Zb.05.05.199306.05.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL