Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov
086 06 Malcov
00149896
2020508380
SK2020508380
10-19 zamestnancov
07.05.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
9,57
5,5 %
57,6 tis. €
-22,1 %
2022/2021
552 tis. €
53,6 %
2022/2021
0,02
-22,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
transparex.sk
10,1
0,95
0,14
14,5

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Kataster Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov