Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií
Šarišský Štiavnik
00150541
Nemá
nezistený
30.01.1960
17.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Likvidátor Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Predstavenstvo Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Predmet činnosti Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Kataster Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií