Moja zóna
Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií
Šarišský Štiavnik
00150541
Nemá
nezistený
30.01.1960
17.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Štatutári Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Spoločníci Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Predmety podnikania Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Kataster Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo " RADOMKA" v Šarišskom Štiavniku v likvidácií