Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo OBLÍK v Hanušovciach n/T., okr. Vranov n/Topľou
Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
00150550
Nemá
21.04.1974
19.04.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo OBLÍK v Hanušovciach n/T., okr. Vranov n/Topľou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo OBLÍK v Hanušovciach n/T., okr. Vranov n/Topľou


Predstaventvo Poľnohospodárske družstvo OBLÍK v Hanušovciach n/T., okr. Vranov n/Topľou


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo OBLÍK v Hanušovciach n/T., okr. Vranov n/Topľou


Kataster Poľnohospodárske družstvo OBLÍK v Hanušovciach n/T., okr. Vranov n/Topľou