Moja zóna
ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku
049 18 Lubeník
00150592
2020724563
Nemá
nezistený
10.04.1973
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
transparex.sk

Tržby ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
transparex.sk

Zisk pred zdanením ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
transparex.sk

EBITDA ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Štatutári ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Spoločníci ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Predmety podnikania ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Kataster ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Skrátené výkazy ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku