Prehľad o organizácii
ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku
049 18 Lubeník
00150592
2020724563
Nemá
nezistený
10.04.1973
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Predstavenstvo ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Správca konkurznej podstaty ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Predmet činnosti ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Kataster ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku


Skrátené výkazy ROZKVET - poľnohospodárske družstvo v Lubeníku