Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Vikartovce
059 19 Vikartovce
00150681
Nemá
09.10.1953
10.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Pavol ŠkyrtaVikartovce29.04.199709.12.2009
Margita PetriKravany29.04.199709.12.2009
Jozef BukovinaVikartovce29.04.199709.12.2009
Božena BaranováVikartovce29.04.199709.12.2009
Pavol BukovinaVikartovce29.04.199709.12.2009
Silvester DiabelkoVikartovce29.04.199709.12.2009
Mária KarabínováVikartovce09.06.199909.12.2009
František DrevkoVikartovce09.06.199909.12.2009
Štefan KunaVikartovce09.06.199909.12.2009
Mária KubusováVikartovce25.10.200109.12.2009


Konanie menom spoločnosti [11.03.1993]

Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva.

Správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Osoba
Adresa
Podiel
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Mgr. Slavomír IlavskýNám. legionárov 5, 080 01 Prešov18.10.2005

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Názov
Vznik
Zánik
- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností09.06.199909.12.2009
- prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku09.06.199909.12.2009
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva09.06.199909.12.2009
- pomocné stavebné práce09.06.199909.12.2009
- zemné a výkopové práce09.06.199909.12.2009
- výroba píliarska a impregnácia dreva09.06.199909.12.2009
- výroba tovaru z plastov09.06.199909.12.2009
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe09.06.199909.12.2009
- výroba paliet a drevených obalov09.06.199909.12.2009
- sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy09.06.199909.12.2009
- výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov11.03.199309.12.2009
- poskytovanie prác a služieb pre členov družstva - nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce11.03.199308.06.1999
- nákladá doprava11.03.199308.06.1999
- výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov09.10.195310.03.1993
- výroba a predaj potravinárskych výrobkov09.10.195310.03.1993
- stavebno-údržbárske a asanačné práce09.10.195310.03.1993
- práce HSV a PSV09.10.195310.03.1993
- výstavba a údržba ciest a chodníkov09.10.195310.03.1993
- regulácia vodných tokov09.10.195310.03.1993
- zemné práce09.10.195310.03.1993
- práce s ťažkou mechnizáciou09.10.195310.03.1993
- žeriavnické a výškove práce09.10.195310.03.1993
- práce strojmi a dopravnými prostreiedkami09.10.195310.03.1993
- kovovýroba, sústružnicke, frézarske a zváracie práce09.10.195310.03.1993
- vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD RS "Mlyn na Váhu"09.10.195310.03.1993
- poskytovanie ubytovania v RS pre svojich členov a iné osoby09.10.195310.03.1993
- zahranično-obchodná činnosť na ktorú netreba povolenie podľa osobitných predpisov09.10.195310.03.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL