Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Vikartovce
059 19 Vikartovce
00150681
Nemá
nezistený
09.10.1953
10.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Kataster Poľnohospodárske družstvo Vikartovce


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Vikartovce