Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii
044 47 Kecerovce
00150797
2021235656
Nemá
nezistený
03.04.1991
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Likvidátor Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Kataster Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii