Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii
044 47 Kecerovce
00150797
2021235656
Nemá
nezistený
03.04.1991
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Kataster Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii