Prehľad o organizácii
Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť
Remeselnícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
00151017
2020451488
Nemá
nezistený
30.10.1990
Architektonické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
620,8 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
transparex.sk

Tržby Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 €
40 €
30 €
20 €
10 €
0 €
transparex.sk
-0,65
-5,21
n/a
0,18

Zisk pred zdanením Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
transparex.sk

EBITDA Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Predstavenstvo Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Predmet činnosti Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Kataster Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Skrátené výkazy Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť