Prehľad o organizácii
Technické služby mesta Hnúšťa
Hnúšťa, Kotlište 980/5, časť obce: Hnúšťa, 98101, Slovenská republika
00151149
2020470386
SK2020470386
20-24 zamestnancov
04.07.1975
Zber nie nebezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,39 tis. €
488 tis. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Hnúšťa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technické služby mesta Hnúšťa


Riaditeľ Technické služby mesta Hnúšťa


Zriaďovateľ Technické služby mesta Hnúšťa


Predmet činnosti Technické služby mesta Hnúšťa


Kataster Technické služby mesta Hnúšťa


Skrátené výkazy Technické služby mesta Hnúšťa