Moja zóna
Technické služby mesta Hnúšťa
Hnúšťa, Kotlište 980
00151149
2020470386
SK2020470386
25-49 zamestnancov
04.07.1975
Zber nie nebezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,39 tis. €
21 tis. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Hnúšťa


Štatutári Technické služby mesta Hnúšťa


Spoločníci Technické služby mesta Hnúšťa


Predmety podnikania Technické služby mesta Hnúšťa


Kataster Technické služby mesta Hnúšťa


Skrátené výkazy Technické služby mesta Hnúšťa