Prehľad o organizácii
Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"
029 56 Zákamenné
00151181
2020565107
Nemá
nezistený
06.07.1975
11.08.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Likvidátor Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Predstavenstvo Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Predmet činnosti Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Kataster Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Skrátené výkazy Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"