Prehľad o organizácii
Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"
029 56 Zákamenné
00151181
2020565107
Nemá
06.07.1975
11.08.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Likvidátor Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Predstavenstvo Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Predmet činnosti Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Kataster Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"


Skrátené výkazy Poľnohospodársko-výrobno-obchodné družstvo Zákamenné "v likvidácii"