Moja zóna
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nám. Alexandra Dubčeka 1
00151491
2020845046
Nemá
500-999 zamestnancov
01.01.1972
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
285 tis. €
-3,1 %
2021/2020
56,9 mil. €
130,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Štatutári Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Spoločníci Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Predmety podnikania Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Kataster Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky