Prehľad o organizácii
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nám. Alexandra Dubčeka 1
00151491
2020845046
Nemá
500-999 zamestnancov
01.01.1972
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
292 tis. €
-82,9 %
2022/2021
61,2 mil. €
-42,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Zainteresovné osoby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Predmet činnosti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Kataster Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky