Prehľad o organizácii
Úrad vlády Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie slobody 2899/1, 81370, Slovenská republika
00151513
2020845057
SK2020845057
500-999 zamestnancov
01.01.1972
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
331 tis. €
-46,1 %
2022/2021
70,7 mil. €
-75,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Úrad vlády Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Úrad vlády Slovenskej republiky


Iný štatutárny orgán Úrad vlády Slovenskej republiky


Predmet činnosti Úrad vlády Slovenskej republiky


Kataster Úrad vlády Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Úrad vlády Slovenskej republiky