Moja zóna
DataCentrum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 2301/5
00151564
2020845079
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1976
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
104 mil. €
34,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod DataCentrum


Riaditeľ DataCentrum


Zriaďovateľ DataCentrum


Predmet činnosti DataCentrum


Kataster DataCentrum


Skrátené výkazy DataCentrum