Prehľad o organizácii
DataCentrum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 2301/5
00151564
2020845079
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1976
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
105 mil. €
-14,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod DataCentrum


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DataCentrum


Riaditeľ DataCentrum


Zriaďovateľ DataCentrum


Predmet činnosti DataCentrum


Kataster DataCentrum


Skrátené výkazy DataCentrum