Prehľad o organizácii
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00151700
2020374862
SK7120001757
500-999 zamestnancov
12.11.1991
Neživotné poistenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
103 mil. €
-4,2 %
2022/2021
N/A

Koneční uživatelia výhod Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Predstavenstvo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Člen dozorného orgánu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Prokurista Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Predmet činnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Kataster Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Skrátené výkazy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.