Moja zóna
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700
2020374862
SK2020374862
500-999 zamestnancov
12.11.1991
Neživotné poistenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
95,2 mil. €
-49 %
2021/2020
N/A

Koneční uživatelia výhod Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Štatutári Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Spoločníci Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Predmety podnikania Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Kataster Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Skrátené výkazy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.