Prehľad o organizácii
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefanovičova 5, 81782, Slovenská republika
00151742
2020798351
SK2020798351
500-999 zamestnancov
25.10.1991
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
348 tis. €
467 mil. €
-95,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Poverená osoba Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo financií Slovenskej republiky