Moja zóna
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefanovičova 5, 81782, Slovenská republika
00151742
2020798351
SK2020798351
500-999 zamestnancov
25.10.1991
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
348 tis. €
352 mil. €
-77,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Štatutári Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Spoločníci Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo financií Slovenskej republiky