Moja zóna
Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií
Štefana Košíka 27, Košice
00151831
Nemá
01.07.1989
13.12.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Štatutári Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Spoločníci Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Predmety podnikania Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Kataster Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií