Prehľad o organizácii
Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií
Štefana Košíka 27, Košice
00151831
Nemá
01.07.1989
13.12.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Štatutárny orgán Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Predmet činnosti Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií


Kataster Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik v likvidácií