Moja zóna
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lamačská cesta 7315/8A, 81104, Slovenská republika
00151882
2020798395
SK2020798395
250-499 zamestnancov
01.05.1988
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
22,7 tis. €
434,6 %
2021/2020
1,34 mld. €
-100 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Štatutári Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Spoločníci Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Predmety podnikania Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Kataster Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky