Prehľad o organizácii
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lamačská cesta 7315/8A, 84005, Slovenská republika
00151882
2020798395
SK2020798395
500-999 zamestnancov
01.05.1988
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
43,7 tis. €
-32,1 %
2022/2021
131 mil. €
-92,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Generálny riaditeľ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Zriaďovateľ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Predmet činnosti Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Kataster Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky