Prehľad o organizácii
CALEX Zlaté Moravce, a.s.
Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce
00152331
Nemá
01.01.1991
12.02.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CALEX Zlaté Moravce, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CALEX Zlaté Moravce, a.s.


Predstavenstvo CALEX Zlaté Moravce, a.s.


Štatutárny orgán CALEX Zlaté Moravce, a.s.


Člen dozorného orgánu CALEX Zlaté Moravce, a.s.


Predmet činnosti CALEX Zlaté Moravce, a.s.


Kataster CALEX Zlaté Moravce, a.s.