Moja zóna
Elektrosvit Nové Zámky, a.s.
Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky
00152340
2020412988
Nemá
nezistený
01.01.1991
Výroba elektr.svietidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Štatutári Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Spoločníci Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Predmety podnikania Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Kataster Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Skrátené výkazy Elektrosvit Nové Zámky, a.s.