Prehľad o organizácii
Elektrosvit Nové Zámky, a.s.
Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky
00152340
2020412988
Nemá
nezistený
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 14/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Predstavenstvo Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Člen dozorného orgánu Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Predmet činnosti Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Kataster Elektrosvit Nové Zámky, a.s.


Skrátené výkazy Elektrosvit Nové Zámky, a.s.