Prehľad o organizácii
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
00152421
2020476436
SK2020476436
20-24 zamestnancov
01.10.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 9/P
759 tis. €
27,8 %
2023/2022
5,31 mil. €
-38,1 %
2023/2022
0,03
29,1 %
2023/2022
22,9 tis. €
N/A

Zisk TATRAMAT, akciová spoločnosť


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TATRAMAT, akciová spoločnosť


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
1,95
0,94
0,02
4,59

Zisk pred zdanením TATRAMAT, akciová spoločnosť


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRAMAT, akciová spoločnosť


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TATRAMAT, akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRAMAT, akciová spoločnosť


Predstavenstvo TATRAMAT, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu TATRAMAT, akciová spoločnosť


Prokurista TATRAMAT, akciová spoločnosť


Predmet činnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť


Kataster TATRAMAT, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy TATRAMAT, akciová spoločnosť