Prehľad o organizácii
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
00152421
2020476436
SK2020476436
20-24 zamestnancov
01.10.1990
Rozvod elektriny
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
0,47
9 %
594 tis. €
164,7 %
2022/2021
8,57 mil. €
125,2 %
2022/2021
0,02
155,5 %
2022/2021
22,9 tis. €
N/A

Zisk TATRAMAT, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TATRAMAT, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
1,9
0,91
0,02
2,5

Zisk pred zdanením TATRAMAT, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRAMAT, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TATRAMAT, akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRAMAT, akciová spoločnosť


Predstavenstvo TATRAMAT, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu TATRAMAT, akciová spoločnosť


Prokurista TATRAMAT, akciová spoločnosť


Predmet činnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť


Kataster TATRAMAT, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy TATRAMAT, akciová spoločnosť