Moja zóna
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
00152421
2020476436
SK2020476436
20-24 zamestnancov
01.10.1990
Rozvod elektriny
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,39
6,4 %
224 tis. €
38 %
2021/2020
3,81 mil. €
7 %
2021/2020
0,01
38,3 %
2021/2020
10,7 tis. €
N/A

Zisk TATRAMAT, akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TATRAMAT, akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3,8 mil. €
3,6 mil. €
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
transparex.sk

1,89
0,94
0,03
3,64

Zisk pred zdanením TATRAMAT, akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRAMAT, akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TATRAMAT, akciová spoločnosť


Štatutári TATRAMAT, akciová spoločnosť


Spoločníci TATRAMAT, akciová spoločnosť


Predmety podnikania TATRAMAT, akciová spoločnosť


Kataster TATRAMAT, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy TATRAMAT, akciová spoločnosť