Prehľad o organizácii
ZVL Skalica, a.s.
Skalica
00152579
2021063473
Nemá
nezistený
01.01.1991
30.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZVL Skalica, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZVL Skalica, a.s.


Predstavenstvo ZVL Skalica, a.s.


Člen dozorného orgánu ZVL Skalica, a.s.


Prokurista ZVL Skalica, a.s.


Predmet činnosti ZVL Skalica, a.s.


Kataster ZVL Skalica, a.s.


Skrátené výkazy ZVL Skalica, a.s.