Moja zóna
ZVL Skalica, a.s.
Skalica
00152579
2021063473
Nemá
nezistený
01.01.1991
30.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZVL Skalica, a.s.


Štatutári ZVL Skalica, a.s.


Spoločníci ZVL Skalica, a.s.


Predmety podnikania ZVL Skalica, a.s.


Kataster ZVL Skalica, a.s.


Skrátené výkazy ZVL Skalica, a.s.