Prehľad o organizácii
CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
00152650
2020382353
Nemá
nezistený
01.01.1991
21.06.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-482 tis. €
N/A
-0,04
N/A
N/A

Zisk CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


2022
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-4,22
n/a
0,27

Zisk pred zdanením CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


2022
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

EBITDA CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


2022
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Predstavenstvo CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Člen dozorného orgánu CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Prokurista CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Správca konkurznej podstaty CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Predmet činnosti CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Kataster CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze


Skrátené výkazy CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze