Prehľad o organizácii
Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii
Piešťany
00152668
Nemá
01.01.1991
16.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Likvidátor Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Predstavenstvo Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Člen dozorného orgánu Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Predmet činnosti Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Kataster Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii