Prehľad o organizácii
Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii
Piešťany
00152668
Nemá
01.01.1991
16.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Likvidátor Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Predstavenstvo Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Člen dozorného orgánu Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Predmet činnosti Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii


Kataster Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii