Moja zóna
Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5
00152781
2020404892
SK2020404892
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Výroba plastových dosiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
0,08
0
166,9 %
-269 tis. €
69,4 %
2021/2020
3,33 mil. €
8,1 %
2021/2020
-0,06
64,3 %
2021/2020
148 tis. €
N/A

Zisk Plastika, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

Tržby Plastika, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

-0,32
-0,67
0,07
0,22

Zisk pred zdanením Plastika, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

EBITDA Plastika, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Plastika, a.s.


Štatutári Plastika, a.s.


Spoločníci Plastika, a.s.


Predmety podnikania Plastika, a.s.


Kataster Plastika, a.s.


Skrátené výkazy Plastika, a.s.