Prehľad o organizácii
Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5
00152781
2020404892
SK2020404892
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 183/N
1,87 mil. €
77,7 %
2023/2022
3,34 mil. €
-21,8 %
2023/2022
0,38
78,2 %
2023/2022
149 tis. €
-63,6 %
2022/2021
N/A

Zisk Plastika, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

Tržby Plastika, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk
0,23
0,48
0,08
1,13

Zisk pred zdanením Plastika, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

EBITDA Plastika, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Plastika, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Plastika, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Plastika, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Leonardo ValoisBodona 744/53, 921 01 Piešťany13.06.2020
Ing. Roman ŠustekJilemnického 698/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom13.06.2020
Ing. Milan MačalaSojčia 2926/2, 949 01 Nitra03.09.2021


Konanie menom spoločnosti [14.11.1994]

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis podľa podpisového vzoru uloženého na registrovom súde.

Člen dozorného orgánu Plastika, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Jozef ŠnegoňLotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice21.06.2022
Mgr. Juraj Široký, MBAStrmý vŕšok 111, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica23.06.2023
Mgr. Lukáš HrkeľZa bránou 19, 919 04 Smolenice24.06.2023

Predmet činnosti Plastika, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
vlastná ochrana21.07.2022
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)29.01.2019
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby29.01.2019
prenájom hnuteľných vecí29.01.2019
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom29.01.2019
vedenie účtovníctva29.01.2019
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov29.01.2019
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov29.01.2019
administratívne služby29.01.2019
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky29.01.2019
opravy pracovných strojov29.01.2019
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny17.07.2015
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla12.12.200016.07.2015
- vykonávanie železničnej dopravy na vlečke16.04.1996
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva16.04.1996
- verejná cestná nákladná doprava16.04.199626.08.2008
- podnikanie v oblasti zneškodňovania odpadov spaľovaním-prevádzkovanie spaľovní odpadov a zneškodňovanie16.04.199616.07.2015
- iné ubytovacie možnosti-slobodáreň16.04.199626.08.2008
- praktický lekár pre dospelých-stomatológia, gynekológia, pôrodníctvo, fyziatria a liečebná rehabilitácia16.04.199621.04.2003
- výroba, oprava a montáž meradiel16.04.199619.07.2017
- výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov14.11.1994
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely,14.11.1994
- staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,14.11.1994
- sprostredkovanie obchodu-výrobky z plastov,14.11.1994
- sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami,14.11.1994
- veľkoobchod s výrobkami z plastov,14.11.1994
- veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami,14.11.1994
- maloobchod s výrobkami z plastov,14.11.1994
- maloobchod so strojmi a technickými potrebami,14.11.1994
- výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov,14.11.1994
- podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov,14.11.1994
- výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastu01.01.199113.11.1994
- výkony výskumu, vývoja, výroby, montáže, predaja, servisu v oblasti spracovania plastov01.01.199113.11.1994
- výroba strojov, súčastí strojov, nástrojov a náhradných dielcov vrátane ich úpravy01.01.199113.11.1994
- stavebné a montážne práce, výroba a predaj energií01.01.199113.11.1994
- obchodno-servisná, montážna, poradenská a expertízna činnosť a vvýroby konštrukcií podľa dokumentácie a požiadaviek odberateľov01.01.199113.11.1994
- poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb01.01.199113.11.1994
- výkony školstva, výchovno-vzdelávacích činností pre organizácie a občanov v oblasti učňovského školstva, organizácie a riadenia výpočtovej techniky, účelových školení, rekvalifikácie a kurzov01.01.199113.11.1994
- predaj licencií a know-how01.01.199113.11.1994
- predaj vlastných výrobkov a tovarov v maloobchodných predajniach spoločnosti,ktoré spolu s výrobkami inými než vlastnými tvoria kompletné zariadenie, ako aj ďalších výrobkov podľa schváleného sortimentu01.01.199113.11.1994
- zariadenie a zrušovanie SOU podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci riadenia a zabezpečovania prípravy žiakov SOU podniku na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi01.01.199113.11.1994

Kataster Plastika, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Plastika, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL