Prehľad o organizácii
Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5
00152781
2020404892
SK2020404892
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Výroba plastových dosiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
2,33
0
90,8 %
1,05 mil. €
491 %
2022/2021
4,27 mil. €
28,1 %
2022/2021
0,22
491,2 %
2022/2021
149 tis. €
-63,6 %
2022/2021
N/A

Zisk Plastika, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

Tržby Plastika, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk
0,04
0,09
0,08
0,52

Zisk pred zdanením Plastika, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

EBITDA Plastika, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Plastika, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Plastika, a.s.


Predstavenstvo Plastika, a.s.


Člen dozorného orgánu Plastika, a.s.


Predmet činnosti Plastika, a.s.


Kataster Plastika, a.s.


Skrátené výkazy Plastika, a.s.