Prehľad o organizácii
VEGUM, a.s.
Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
00152854
Nemá
nezistený
28.01.1991
15.01.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VEGUM, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VEGUM, a.s.


Predstavenstvo VEGUM, a.s.


Člen dozorného orgánu VEGUM, a.s.


Jediný akcionár a.s. VEGUM, a.s.


Predmet činnosti VEGUM, a.s.


Kataster VEGUM, a.s.


Skrátené výkazy VEGUM, a.s.