Prehľad o organizácii
BUKÓZA a.s.
Hencovská, 093 02 Vranov nad Topľou
00153036
Nemá
01.05.1992
15.11.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BUKÓZA a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BUKÓZA a.s.


Predstavenstvo BUKÓZA a.s.


Člen dozorného orgánu BUKÓZA a.s.


Správca konkurznej podstaty BUKÓZA a.s.


Predmet činnosti BUKÓZA a.s.


Kataster BUKÓZA a.s.